Juridische kennisgeving - Villa Andry

Juridische kennisgeving


EDITOR:

Deze site is eigendom van Villa ANDRY, een bedrijf SARL MJW geregistreerd en geregistreerd onder het SIRET-nummer: 832.998.348.000.11 Bedrijf geregistreerd op
31/10/2017 bij de rechtbank van Caen. NAF-code: 5510Z

  • Directeur sitepublicatie: Mélinda POUCHIN – Julien MOSER
  • Redactiemanager: Mélinda POUCHIN – Julien MOSER
  • Adres: 51 Avenue Andry – 14150 Ouistreham
  • Tel: 02 31 97 18 79

ACCOMMODATIE - VEILIGHEID:

De site wordt gehost door IONOS
Adres: 7, place de la Gare - BP 70109 - 57201 Sarreguemines Cedex
Tel: Klantenservice per telefoon 24/7 op 0970 808 911

De gebruiker erkent te zijn geïnformeerd dat deze site zonder onderbreking toegankelijk is, met uitzondering van gevallen van overmacht, computerproblemen, communicatieproblemen of technische problemen.
Om onderhoudsredenen behoudt Villa ANDRY zich het recht voor om de site op elk moment te onderbreken.

Villa ANDRY stelt alles in het werk om gebruikers beschikbare en geverifieerde informatie en/of tools te bieden, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten, gebrek aan beschikbaarheid van informatie en/of aanwezigheid van virussen op haar site.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:

La conception générale, ainsi que les textes, images animées ou non, sons, savoir faire et tout autres éléments composants le site sont la propriété exclusive de Villa ANDRY et/ou de ses providers.
Deze hele site is onderworpen aan de Franse wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom.
Hetzelfde geldt voor de databanken die op de website verschijnen, die worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 (artikel L112-3), en waarvan Villa ANDRY de producent is. De reproductie van het geheel of een deel van deze site (anders dan technisch noodzakelijk voor de raadpleging ervan) op welk elektronisch medium dan ook, is uitdrukkelijk verboden.
De reproductie van een element van deze site op een papieren drager is toegestaan, mits aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

Respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten: geen enkele wijziging of verandering,
Duidelijke en leesbare bronvermelding in de volgende vorm, bijvoorbeeld: “Dit document is afkomstig van de site www.villa-andry.fr.
Reproductierechten voorbehouden en strikt beperkt". Het websiteadres "www.villa-andry.fr" moet altijd in de referentie voorkomen.
Het gebruik van de inhoud van de site in strijd met deze voorschriften vormt namaak in de zin van artikel 335-2 van het Wetboek van intellectuele eigendom.
Naast schadevergoeding en intresten uit hoofde van de burgerlijke aansprakelijkheid kan deze worden bestraft met een geldboete van 300.000 euro en/of 3 jaar gevangenisstraf.
Voor ander gebruik kunt u contact met ons opnemen.

Alle hyperlinks naar deze website www.villa-andry.fr vanuit andere bronnen op het internetnetwerk moeten verplicht schriftelijk en uitdrukkelijk door Villa ANDRY worden geautoriseerd.
Neem hiervoor contact met ons op. Villa ANDRY wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van websites waarnaar hyperlinks kunnen verwijzen vanaf de site "www.villa-andry.fr".

COMPUTER EN VRIJHEID:

In overeenstemming met de bepalingen van de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) en in toepassing van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, moet elke internetgebruiker persoonlijke informatie over hem op de site www.xxxxxxx.fr heeft het recht van verzet (artikel 38 van de wet), van toegang (artikelen 39, 41 en 42 van de wet) en rectificatie (artikel 40 van de wet) van deze gegevens.
Zo kan hij eisen dat informatie over hem die onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd is, wordt gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd, of waarvan het verzamelen of gebruiken, openbaar maken of bewaren verboden is.

Om uw rechten uit te oefenen in overeenstemming met de artikelen 38 tot 40 van de Wet op de gegevensbescherming, kunt u uw brief sturen naar: Villa ANDRY– 51 Avenue Andry 14150 Ouistreham, met een kopie van een identiteitsbewijs

PRESTATIE :

De Villa ANDRY-website is gemaakt door Studio Pixelea, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 4 avenue de Cambridge - Odyssée F - 14200 Hérouville St Clair, RCS Caen n° 524 398 104 00025

Telefoon: 02 31 24 85 60
Website: www.pixelea.fr roulette 222