Juridische kennisgeving - Villa Andry

Juridisch voorbehoud

EDITOR:

Deze site is eigendom van Villa ANDRY, een SARL MJW-bedrijf geregistreerd en geregistreerd onder het SIRET-nummer: 832.998.348.000.11
Bedrijf ingeschreven op 31/10/2017 bij de rechtbank van Caen. NAF-code: 5510Z

  • Directeur van de publicatie van de site: Mélinda POUCHIN - Julien MOSER
  • Hoofdredacteur: Mélinda POUCHIN - Julien MOSER
  • adres: 51 Avenue Andry - 14150 Ouistreham
  • Tel: 02 31 97 18 79

ACCOMMODATIE - VEILIGHEID:

De hosting van de site wordt verzorgd door het bedrijf IONOS
Adres: 7, place de la Gare - BP 70109 - 57201 Sarreguemines Cedex
Tel: Klantenservice telefonisch 24/24 op 7

De gebruiker erkent te hebben vernomen dat deze site zonder onderbreking toegankelijk is, met uitzondering van gevallen van overmacht, computerproblemen, problemen met communicatienetwerken of technische problemen.
Om onderhoudsredenen behoudt Villa ANDRY zich het recht voor om de site op elk moment te onderbreken.

Villa ANDRY stelt alles in het werk om gebruikers informatie en / of tools ter beschikking te stellen die beschikbaar en geverifieerd zijn, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten, gebrek aan informatie en / of de aanwezigheid van virussen op haar site.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:

Het algemene ontwerp, evenals de teksten, afbeeldingen, al dan niet geanimeerd, geluiden, knowhow en alle andere elementen waaruit de site bestaat, zijn het exclusieve eigendom van Villa ANDRY en / of haar leveranciers.
Deze hele site valt onder de Franse wetgeving inzake auteursrechten en intellectueel eigendom. Hetzelfde geldt voor de databases die op de website verschijnen, die beschermd worden door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 (artikel L112-3), en waarvan Villa ANDRY een producent is.
Reproductie van de gehele of een deel van deze site (anders dan technisch noodzakelijk voor de raadpleging) op welk elektronisch medium dan ook, is uitdrukkelijk verboden.
De reproductie van een element van deze site op een papieren drager is toegestaan, mits aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

Respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten: geen enkele wijziging of wijziging,
Duidelijke en leesbare bronvermelding in de volgende vorm, bijvoorbeeld: “Dit document is afkomstig van de site www.villa-andry.fr. Reproductierechten voorbehouden en strikt beperkt ”.
Het internetadres van de site “www.villa-andry.fr” moet altijd in de referentie voorkomen.
Het gebruik van de inhoud van de site in strijd met deze voorschriften vormt een inbreuk in de zin van artikel 335-2 van het Wetboek van intellectuele eigendom.
Naast een schadevergoeding wegens burgerlijke aansprakelijkheid, kan dit worden bestraft met een boete van 300 euro en / of 000 jaar gevangenisstraf.
Neem voor ander gebruik contact met ons op.

Alle hyperlinks naar deze website www.villa-andry.fr vanuit andere bronnen op internet moeten worden onderworpen aan de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Villa ANDRY. Neem hiervoor contact met ons op.
Villa ANDRY wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de inhoud van internetsites waarnaar hyperlinks kunnen verwijzen vanaf de site "www.villa-andry.fr"

COMPUTING EN VRIJHEID:

In overeenstemming met de bepalingen van de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) en in toepassing van de wet n ° 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke internetgebruiker persoonlijke informatie over hem gedeponeerd op de site www.xxxxxxxx.fr heeft het recht van verzet (artikel 38 van de wet), toegang (artikelen 39, 41 en 42 van de wet) en rectificatie (artikel 40 van de wet) van deze gegevens.
Hij kan dus eisen dat alle informatie over hem die onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd is, of waarvan het verzamelen of gebruiken, communiceren of opslaan verboden is, wordt gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd.

Om uw rechten uit te oefenen in overeenstemming met de artikelen 38 tot 40 van de wet op de gegevensbescherming, stuurt u uw brief naar: Villa ANDRY - 51 Avenue Andry 14150 Ouistreham, met een kopie van een identiteitsbewijs

PRODUCTIE:

De website van Villa ANDRY is gemaakt door Studio Pixelea, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 4 avenue de Cambridge - Odyssée F - 14200 Hérouville St Clair, RCS Caen n ° 524 398

Téléphone: 02 31 24 85 60
Website: www.pixelea.fr